Image Alt
  >  Kontakt

OSNOVNI PODATKI

1A INTERNET d.o.o.
Naselje nuklearne elektrarne 2
8270 Krško
SI-Slovenia
ID: SI58495584

Smo davčni zavezanec

Osnovni kapital: 8.763,14 EUR
Številka vložka: 1/04247/00
Temeljno sodišče v Krškem

GSM: 031 743 778

Kontaktirajte nas